Другие значения сокращения: БХЭ (2)

Запись № 319968

Добавлена 28.09.2020

Исправлена 14.08.2021

БХЭ

болометр на холодных электронах
Источник:
https://elementy.ru/novosti_nauki/433573/Bolometry_na_kholodnykh_elektronakh_povysyat_chuvstvitelnost_budushchikh_kosmicheskikh_radioteleskopov/t21093/Fizika